Buriavimo pamoka

:: Blokart nuoma :: Buriavimo sausumoje čempionatas :: Apie Blokart vėjaračius :: Kur buriuoti? :: Buriavimo pamoka :: Greičio rekordai :: Blokart DUK ::
 
 
blokart logotipas

 

BURIAVIMO SAUSUMOJE BLOKART VĖJARAČIU PAMOKA

Blokart vėjaračio surinkimas (vaizdinė medžiaga)
Padėkite savo Blokart vėjaračio lagaminą ant žemės. Atsekite jį. Išimkite burę ir kitas laisvas detales. Į galinius ratus įstatykite ašis, įmaukite jas į rėmą. Pakelkite stiebo stepsą (vieta kur kišamas stiebas), pritvirtinkite jį statramsčiais. Įstatykite kylį su priekiniu ratu, po to - vairą. Atlenkite ir užfiksuokite atlošą. Išvyniokite ir surinkite burę, įstatykite ją į vėjaratį. Įtempkite burės atotampą ir prakiškite šotą (burės virvė) pro blokelį. Surinkimas baigtas! 

blokart vairas ir sotas paprastas valdymas

Blokart vėjaračio valdymas

Blokart vėjaračio valdymas yra labai paprastas - tam tereikia dviejų rankų. Viena ranka yra laikomas vairas, o kita - šotas (burės virvė). SVARBU ĮSIMINTI: šotas yra laikomas atskirai nuo vairo, niekur jo neužpainiojant ir neužvyniojant (pvz. ant rankos, vairo ir kt.)! Taip reikia daryti todėl, kad bet kada būtų galima staigiai paleisti/atleisti šotą (apie šoto atleidimą pakalbėsime dar vėliau). Atsisėskite patogiai, prisisekite saugos diržus ir - pirmyn lenktyniauti su vėju!

 

KAIP SUSIDRAUGAUTI SU VĖJU?

Vienintelė vėjaračio varomoji jėga yra vėjas, kuris sukuria traukos jėgą aptekėdamas burę. Tačiau, kad burė „dirbtų", ji neturi plazdėti kaip vėliava.

"Prieš vėją nepapūsi!"

Kitaip sakant, tiesiai į vėją vėjaratis nevažiuoja. Ši pozicija, kai vėjas Jums pučia tiesiai į nosį ir burė plazda, yra vadinama leventikiu (žr. Diagramą). Tokia „mirusi zona" sudaro maždaug po 30 laipsnių į kairę ir dešinę nuo vėjo krypties (pažymėta raudonai) Atsiminkite: šia kryptimi, t.y. prieš vėją, reikia važiuoti tik tada, kai norite sustoti. Visgi nuvažiuoti į ten, iš kur pučia vėjas yra įmanoma važiuojant laviruotę (zigzagu) beidevindo kursu.

Teisinga burės padėtis vėjo atžvilgiu

Kad vėjaratis pradėtų važiuoti reikia, jog burės plokštuma vėjo atžvilgiu sudarytų tam tikrą kampą (žr. diagramą).

buriavimo pamoka, vejo greitis, blokart greitis

 

Beidevindas: važiuojant 45-55 laipsnių kampu vėjo atžvilgiu, burė pritraukta beveik iki galo. Tai beidevindo kursas, kuriuo važiuojant zigzagu galime keliauti prieš vėją.
Atsargiai! Šis buriavimo kursas sukuria didžiausią pasipriešinimo jėgą ir tuo pačiu vėjaračio vertimo momentą, kuris prie didelio vėjo, išauga tiek, kad pradeda kelti vieną ratą į orą. Tokiu atveju neatleidus šoto - didelė tikimybė, kad apsiversite.
Dėmesio! Važiuojant šiuo kursu negalima priartėti daugiau kaip 40-45 laipsnius prie vėjo - burė pradės nepilnai dirbti (tai matosi iš burės plazdenimo prie pat stiebo) ir prarasite traukos jėgą.

Halfvindas: važiuojant 55-100 laipsnių kampu vėjo atžvilgiu (vėjas iš šono); burė pusiau pritraukta, pusiau atleista - tai halfvindo kursas.
Šiuo kursu išvystomi didžiausi greičiai ir vėjo greitį galima pralenkti net 3 kartus!

Bakštagas: važiuojant 100-150 laipsnių kampu vėjo atžvilgiu; burė stipriai atleista - tai bakštago kursas.
Šis kursas yra greičiausias prie silpnesnio vėjo.

Fordevindas: važiuojant 150-180 laipsnių kampu vėjo atžvilgiu (vėjas iš galo); burė atleista iki pat galo. Toks kursas yra vadinamas fordevindu.
Buriavimas šiuo kursu yra pats lėčiausias.

Vendavimas ir halzavimas

Vendas (angl. „tack") - tai toks posūkis, kai vėjaratis kerta vėjo kryptį savo priekiniu ratu; kitaip sakant vairas yra sukamas į vėjo pusę tol, kol burė iš vieno vėjaračio šono pereis į kitą. Pvz. važiuojant kairiu halzu (vėjas pučia į jūsų vėjaračio kairį bortą, o burė yra jūsų dešinėje) sukate vairą į kairę (į tą pusę iš kur pučia vėjas) iki kol burė pereis į kairį vėjaračio bortą. Darant kitą vendą, vairas sukamas į dešinę ir t.t. Daugelio vendų seka vadinama „laviruote" (liaudiškai - važiavimas zigzagu), kuri įgalina keliauti prieš vėją.
Halzas (angl. „jibe") - tai toks posūkis, kai vėjaratis kerta vėjo kryptį savo galu; kitaip sakant vairas yra sukamas nuo vėjo į pavėjinę pusę tol, kol burė iš vieno vėjaračio šono pereis į kitą. Pvz. važiuojant kairiu halzu (vėjas pučia į jūsų vėjaračio kairį bortą, o burė yra jūsų dešinėje) sukate vairą į dešinę (vėjo pūtimo kryptimi) iki kol burė pereis į kairį vėjaračio bortą, o vėjas atsisuks į vėjaračio dešinį bortą.

 

laviruote halzas vendas bakstagas beidevindas

 

Atkritimas ir kilimas

Terminas „atkristi" (važiuoti bukiau) ir „kilti" (važiuoti aštriau) buriavime naudojamas vėjaračio kurso pokyčiui vėjo atžvilgiu įvardinti. „Atkristi" arba važiuoti bukiau reiškia važiuoti labiau nuo vėjo, kai vėjaračio vairą sukame nuo vėjo krypties ir kampas tarp vėjo ir vėjaračio kurso tampa didesnis. „Kilti" arba važiuoti aštriau reiškia važiuoti arčiau vėjo, kai vėjaračio vairą sukame link vėjo krypties ir kampas tarp vėjo ir vėjaračio kurso tampa mažesnis. 

 

 

Sprendimas: Beterflai; dizainas: punkline.
Copyright Irklakojis, 2007-2016. Tel. +370 618 81 957